Vědecké projekty a granty

Účast na vědeckých projektech a grantech zaměřených na výzkum a vývoj v oblasti optických systémů, pokročilých měřicích metod, speciálních materiálů pro využití v optických aplikacích apod. patří mezi stěžejní pilíře našeho Centra, a proto jim také věnujeme náležitou pozornost.

Pravidelně řešíme projekty a granty zahraničních (European Space Agency – ESA, European Southern Observatory – ESO atd.) i tuzemských poskytovatelů (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR atd.).

Aktuálně řešené projekty

Poskytovatel Název projektu
Grantová agentura ČR On-chip tomografie transparentních materiálů se supervysokým rozlišením PDF (0,5 MB)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (OP VVV) Partnerství pro excelenci v superpřesné optice
Ministerstvo průmyslu a obchodu (TRIO) Vývoj zařízení pro stereoskopické snímání obrazu ve ztížených fyzikálních podmínkách PDF (0,5 MB)
Inovované technologie pro replikovanou RTG optiku (ITRO) PDF (0,3 MB)
Technologická agentura ČR (TREND) Polohovací mechanismus pro optickou komunikaci mezi satelity 
Vývoj procesu lisování přesných optických elementů

Vývoj metody extrémně vysokorychlostního laserového navařování odolných vrstev pro exponované díly v automobilovém, leteckém a energetickém průmyslu

Technologická agentura ČR (Národní centra  kompetence) Centrum elektronové a fotonové optiky PDF (1 MB)

Úspěšně ukončené projekty

Poskytovatel Název projektu
Grantová agentura ČR Plošné akustické metamateriály s aktivním řízením akustické impedance PDF (0,7 MB)
Digitální holografická tomografie feroelektrických doménových stěn PDF (0,7 MB)
Adaptivní akustické metapovrchy pro aktivní řízení zvukového pole
Koherentní kódování excitace pro využití komprimovaného snímání v laserové spektroskopii PDF (0,4 MB)
Ministerstvo vnitra ČR
(Bezpečnostní výzkum I.)
Hyperspektrální detekční systém nebezpečných substancí PDF (0,3 MB)
Ministerstvo vnitra ČR 
(Bezpečnostní výzkum II.)
Robustní detekční systém s hyperspektrálním snímáním PDF (0,5 MB)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (OP VaVpI) Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC
Rozvoj výzkumných kapacit centra TOPTEC
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (EUREKA) Galium Fosfor připravený technologií vertikálního chladícího gradientu jako základní materiál pro optiku infračervených senzorů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (NPU I.) Moderní optické systémy a technologi
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (program TRIO) Laserová procesní optika nové generace PDF (0,5 MB)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (OP PIK) Minimalizace vzniku a odstranění "Středních prostorových frekvencí" povrchových struktur při výrobě asférických a free form optických ploch - MidFree PDF (0,5 MB)
Technologická agentura ČR (program ALFA) Měřidla pro asférické a freeform optické plochy PDF (1,1 MB)
  Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch PDF (0,7 MB)
  Nanovlákna a nanočástice abraziv jako základ nové generace nástrojů pro velmi jemné leštění povrchů
  Čerpací moduly pro výkonové vláknové lasery
EURAMET (Horizon 2020) Referenční algoritmy a metrologie pro asférické a freeform čočky PDF (0,6 MB)
Akademie věd České republiky Random-phase Ultrafast Spectroscopy PDF (0,2 MB)

 

Kontakt

Ing. Jana Kovačičinová
Tel. +420 487 953 915
Mob. +420 725 716 381 
Email: kovacicinova@ipp.cas.cz