Konference Optics and Measurement

S cílem poskytovat příležitosti ke sdílení poznatků a znalostí z oblasti výzkumu a vývoje optických elementů, systémů a měřicích metod pravidelně pořádáme mezinárodní konferenci, která umožňuje propojení mezi akademickou a průmyslovou sférou.

Hlavní témata konference „Optics and Measurement“ (O&M) jsou vybírána na základě nejnovějších technologií a poznatků a zaměřují se zejména na oblasti jako například:

  • návrh, výroba a opracování optických elementů ze standardních i nestandardních materiálů s využitím nejmodernějších postupů a technologií;
  • metody a systémy pro optická měření; charakterizace optických prvků interferometrickými, holografickými i jinými metodami;
  • výpočetní a hyperspektrální zobrazování, technologie depozice tenkých vrstev a jejich měření;
  • jemná mechanika (konstrukce a technologie výroby mechanických prvků a soustav pro využití v optice);
  • optické elementy a pokročilé systémy pro velmi specifické aplikace (radiačně odolná optika, rentgenová a laserová optika, difraktivní a holografické prvky, optické systémy pro použití v kosmu atd.).

Již první ročník konference O&M v roce 2012 se těšil velkému zájmu odborníků z řad vysokých škol, ústavů Akademie věd a předních komerčních organizací nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. O dva roky později se nám podařilo získat podporu Mezinárodní společnosti pro optiku a fotoniku (International Society for Optics and Photonics - SPIE ), která zajišťuje publikaci prezentovaných příspěvků. Všechny předchozí ročníky, během nichž byly na vysoké odborné úrovni prezentovány zajímavé vědecké práce i zkušenosti z průmyslových aplikací, byly velmi přínosné a přispěly k navázání nových partnerských vztahů mezi zúčastněnými organizacemi.

Naše poděkování za sponzorskou pomoc potom patří významným partnerům z aplikační sféry, kterými jsou mimo jiné:

Crytur Meopta Asphericon OptiXs

Kontakt

Ing. Jana Kovačičinová
Tel. +420 487 953 915
Mob. +420 725 716 381
Email: kovacicinova@ipp.cas.cz