15. 03. 2022
Centrum TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu se letos opět zúčastní veletrhu v německém Mnichově.
21. 12. 2021
Stojíme na prahu nového roku. Nechť do něj společně vykročíme pravou nohou. Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje tým Centra TOPTEC.
21. 12. 2021
Centru TOPTEC ÚFP AV ČR, v.v.i. se ve spolupráci s blízkými průmyslovými partnery podařilo získat nové projekty z Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OP PIK) podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.