Kosmická optika

Evropská kosmická agentura (ESA) je branou Evropy do vesmíru. Zajišťuje, rozvíjí a koordinuje pro Evropu přístup ke kosmickým technologiím a aplikacím. ESA je mezinárodní organizace, kterou v současnosti tvoří 22 členských států a jejímž úkolem je navrhovat a realizovat Evropský kosmický program. Spolupráce, spojení finančních prostředků i know-how odborníků z jednotlivých zemí umožňuje ESA dosáhnout k cílům, které by pro jednotlivé evropské státy byly daleko mimo jejich možnosti.

V současnosti se náš vědecký tým podílí na řešení hned několika projektů zabývajících se výzkumem kosmu a to jak přímo pro ESA (projekty METIS a ASPIICS), tak pro některé z jejích hlavních dodavatelů jako je například Airbus Defence and Space SAS (projekt TIRI) nebo OHB Italia S. p. A (projekt NEOSTEL).

METIS (The Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy)

Sluneční koronograf METIS je jedním z 10 hlavních experimentů družice Solar Orbiter a zobrazuje sluneční koronu ve 3 spektrálních oblastech – ve spektrální čáře HeII na vlnové délce 30,4 nm, v čáře HI na vlnové délce 121,4 nm a v polarizovaném viditelném světle 590 – 650 nm. Tým TOPTEC je zodpovědný za realizaci dvou hlavních zrcadel (M1 a M2) teleskopu METIS.

ASPIICS (Association de Satellite Pour l'Imagerie et l'Interferometrie de la Couronne Solaire)

Projekt ASPIICS je součástí technologické mise PROBA 3 věnované demonstraci technik a technologii letu družic ve formaci. ASPIICS je také první sluneční koronograf, který je v tomto případě rozdělen do dvou nezávislých družic vzdálených od sebe cca 140 m. TOPTEC má na starosti optický návrh a tolerancing celé optické soustavy a její výrobu.

NEOSTEL (Near Earth Object Survey Telescope)

Cílem projektu NEOSTEL je vývoj a realizace soustavy dalekohledů rozmístěných podél rovníku, jejichž úkolem je pozorování oblohy a automatické vyhledávání potenciálně nebezpečných objektů v blízkosti Země. Nový koncept dalekohledu, tzv. „Fly-Eye“ umožňuje rozšíření zorného pole při zachování kompaktních rozměrů. Náš tým dodává asférické čočky Fly-Eye dalekohledu a vyvíjí testovací prvky.

TIRI (Thermal InfraRed Imager)

Projekt je zaměřený na ověření možnosti použití nechlazených mikrobolometrických snímačů pro pozorování Země. Cílem je vyvinout optický systém, který umožní snímání Země v infračervené oblasti s vysokým rozlišením z nízké oběžné dráhy. TOPTEC v rámci tohoto projektu řešil optický design teleskopu, detailní analýzu jeho vlastností a jeho následnou optimalizaci s ohledem na jeho vyrobitelnost.

Kontakt

Radek Melich, Ph.D. 
Tel.: +420 487 953 917 
Mob.: +420 776 783 952 
Email: melichr@ipp.cas.cz