Kosmická optika

Evropská kosmická agentura (ESA) je branou Evropy do vesmíru. Zajišťuje, rozvíjí a koordinuje pro Evropu přístup ke kosmickým technologiím a aplikacím. ESA je mezinárodní organizace, kterou v současnosti tvoří 22 členských států a jejímž úkolem je navrhovat a realizovat Evropský kosmický program. Spolupráce, spojení finančních prostředků i know-how odborníků z jednotlivých zemí umožňuje ESA dosáhnout k cílům, které by pro jednotlivé evropské státy byly daleko mimo jejich možnosti.

V současnosti se náš vědecký tým podílí na řešení hned několika projektů zabývajících se výzkumem kosmu a to jak přímo pro ESA (projekty METIS a ASPIICS), tak pro některé z jejích hlavních dodavatelů jako je například Airbus Defence and Space SAS (projekt TIRI) nebo OHB Italia S. p. A (projekt NEOSTEL).

METIS (The Multi Element Telescope for Imaging and Spectroscopy)

Sluneční koronograf METIS je jedním z 10 hlavních experimentů družice Solar Orbiter a zobrazuje sluneční koronu ve 3 spektrálních oblastech – ve spektrální čáře HeII na vlnové délce 30,4 nm, v čáře HI na vlnové délce 121,4 nm a v polarizovaném viditelném světle 590 – 650 nm. Tým TOPTEC je zodpovědný za realizaci dvou hlavních zrcadel (M1 a M2) teleskopu METIS. PDF (1,4 MB)

ASPIICS (Association de Satellite Pour l'Imagerie et l'Interferometrie de la Couronne Solaire)

Projekt ASPIICS je součástí technologické mise PROBA 3 věnované demonstraci technik a technologii letu družic ve formaci. ASPIICS je také první sluneční koronograf, který je v tomto případě rozdělen do dvou nezávislých družic vzdálených od sebe cca 140 m. TOPTEC má na starosti optický návrh a tolerancing celé optické soustavy a její výrobu. PDF (0,5 MB)

NEOSTEL (Near Earth Object Survey Telescope)

Cílem projektu NEOSTEL je vývoj a realizace soustavy dalekohledů rozmístěných podél rovníku, jejichž úkolem je pozorování oblohy a automatické vyhledávání potenciálně nebezpečných objektů v blízkosti Země. Nový koncept dalekohledu, tzv. „Fly-Eye“ umožňuje rozšíření zorného pole při zachování kompaktních rozměrů. Náš tým dodává asférické čočky Fly-Eye dalekohledu a vyvíjí testovací prvky. PDF (1,3 MB)

TIRI (Thermal InfraRed Imager)

Projekt je zaměřený na ověření možnosti použití nechlazených mikrobolometrických snímačů pro pozorování Země. Cílem je vyvinout optický systém, který umožní snímání Země v infračervené oblasti s vysokým rozlišením z nízké oběžné dráhy. TOPTEC v rámci tohoto projektu řešil optický design teleskopu, detailní analýzu jeho vlastností a jeho následnou optimalizaci s ohledem na jeho vyrobitelnost.

FLEX (FLuorescence EXplorer) 

Projekt je zaměřen na komplexní optickou analýzu systému, montáž jednotlivých optických a mechanických prvků a jejich další integraci do plně funkčního systému. Cílem mise je zmapovat vegetační fluorescenci a kvantifikovat fotosyntetickou aktivitu, která zlepší porozumění pohybu uhlíku mezi rostlinami a atmosférou. PDF (3,3 MB)

ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey)

 

Kontakt

Radek Melich, Ph.D. 
Tel.: +420 487 953 917 
Mob.: +420 776 783 952 
Email: melichr@ipp.cas.cz