Vědečtí pracovníci TOPTEC získali Cenu AV ČR

15. 11. 2021

Cenu AV ČR za Solar Orbiter: Účast ústavů AV ČR na špičkové kosmické misi ESA ke Slunci získali Radek Melich, Jan Václavík a František Procháska.

Ve spolupráci s kolegy z Astronomického ústavu AV ČR a Ústavu fyziky atmosféry AV ČR se podíleli na realizaci tří z deseti přístrojů (METIS, STIX a RPW) na sondě Solar Orbiter. Cílem této mise je komplexní studium Slunce a vnitřní heliosféry z bezprostřední vzdálenosti a tedy s vysokým rozlišením.

Více informací o zapojení TOPTEC do této a dalších misí ESA naleznete zde.