Nový projekt Operačního Programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

19. 12. 2018

Ústav fyziky plazmatu a jeho centrum TOPTEC získalo projekt Dlouhodobé mezisektorové spolupráce financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt "Partnerství pro excelenci v superpřesné optice" rozvíjí dlouhodobou spolupráci výzkumného centra TOPTEC s jeho průmyslovými partnery - společností CRYTUR, spol. s r. o., světovým výrobcem krystalů a krystalové optiky, a firmou asphericon GmbH, světovým lídrem na poli asférické optiky.

Projekt vytváří podmínky pro vyřešení vědeckých problémů spojených s přípravou optických systémů nové generace. Zabývá se vývojem a charakterizací nových materiálů, zvláště potom krystalů vyráběných ve společnosti CRYTUR, a tenkých vrstev a struktur požadovaných vlastností. Projekt klade důraz na rozvoj technologií získání (CNC a lisování) a opracování povrchů převážně tvarově netriviálních optických elementů (asférické a freeform elementy, zabývá se potlačením periodických struktur a minimalizací podpovrchového poškození při finálních úpravách povrchů a zkoumá nové metody návrhů unikátních složitých optických systémů, které zohledňují i možnost realizace systémů a ekonomické hledisko jejich výroby. Navržené technologické postupy pro dané materiály a prvky se testují v provozech průmyslových partnerů a jimi poskytnutá zpětná vazba slouží pro další stupeň optimalizace ve všech oblastech společného výzkumu. Projekt počítá s vývojem nových interferometrických měřících metod, které umožňují určit s extrémní přesností tvar a kvantitativní vlastnosti netriviálních povrchů či 3D mapu rozložení indexu lomu. Tato měření jsou naprosto klíčová pro dosažení pokroku v oblasti přesnosti a opakovatelnosti veškerých činností a pro jejich následnou implementaci do vývojových a výrobních řetězců partnerů.

Projekt "Partnerství pro excelenci v superpřesné optice" je spolufinancován Evropskou unií a bude řešen v letech 2019 až 2022.