Nové projekty podpořené z Operačního Programu Ministerstva průmyslu a obchodu

21. 12. 2021

Centru TOPTEC ÚFP AV ČR, v.v.i. se ve spolupráci s blízkými průmyslovými partnery podařilo získat nové projekty z Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OP PIK) podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 

V rámci programu APLIKACE budou podpořeny následující projektu výzkumu a vývoje:

Název projektu:

Kompaktní zařízení pro měření parametrů světelné distribuce směrových světelných zdrojů

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026948

Příjemce:

ELCOM, a.s.

Doba řešení:

08/2021 - 05/2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je vyvinout a vyrobit unikátní zařízení, které se bude svými parametry blížit laboratornímu goniometru v řádově menším provedení s dobou pořízení kompletního měření světelné distribuce v řádu desítek milisekund až maximálně sekund pro speciální případy světelných zdrojů s PWM řízením světelného toku.

     
Název projektu:

Osvětlovací systémy nové generace

Registrační číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026828

Příjemce:

IQS Group s.r.o.

Doba řešení:

07/2021 - 05/2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je jak vytvoření postupů pro návrh a realizaci osvětlovacích systémů využívajících sofistikované difrakční optické prvky a jejich soustavy, tak implementace relevantních technologií do průmyslové praxe.

     CZ_RZ_M_M                        mpo-logo