Další významný krok pro Centrum TOPTEC

23. 05. 2022

V Centru TOPTEC se odehrál důležitý milník. Týmu TOPTEC se podařilo dokončit a odevzdat plně funkční letový model teleskopu FLEX FLORIS, který bude sloužit jako vstup vesmírného spektrometru pro měření fluorescenční aktivity rostlin na Zemi.

 

Vědci z turnovského centra TOPTEC ÚFP AVČR přispějí významně k výzkumu fotosyntézy, která je jedním z podmiňujících faktorů vzniku a existence života na Zemi. Tento výzkum v minulosti nikdy nebyl potřebný tolik jako v posledních deseti letech. Fotosyntéza totiž může sehrát klíčovou úlohu v boji s narůstajícím množstvím CO2 v atmosféře. Vědci a technici z Centra TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AVČR právě dovršili několikaleté úsilí zaměřené na vývoj a realizaci vstupního objektivu spektrografu na misi FLEX FLORIS, která si klade za cíl sběr dat, jejichž analýzou bude možné dosáhnout pokroku v porozumění fotosynteticko-fyzikálním jevům na globální úrovni.

Optický přístroj velikosti mixéru v hodnotě několika desítek milionů korun, který vznikl na půdě Centra TOPTEC je pro tato měření vyladěn téměř k dokonalosti. Přístroj mj. netrpí zkreslením, je difrakčně limitovaný a jeho vlastní optický šum je zanedbatelný, a to je jistě jeho nejdůležitější a také zcela unikátní vlastnost. Sběr dat na misi totiž bude probíhat za bílého dne z oběžné dráhy Země, ve výšce okolo 800 km, kde bude přístroj shromažďovat data o vlastní fluorescenci fotosyntézy. Fotosyntetická fluorescence se typicky projevuje zářením v úzkém spektrálním kanálu v červené části spektra, avšak její intenzita odpovídá pouze asi 1% z dopadajícího záření. Jakýkoliv vlastní optický šum přístroje je tak zcela nepřípustný, protože odstup signálu od šumu SNR při tomto měření je z principu zoufale malý. podotýká Dr. Lukáš Steiger, hlavní manažer projektu.

Vědci z týmu TOPTEC svou náročnou a vyčerpávající část v rámci rozsáhlé mezinárodní spolupráce  splnili odesláním dokončeného a perfektně kalibrovaného objektivu kolegům z Evropské kosmické agentury. Další osud tohoto unikátního přístroje už je tak pouze v jejich rukou, a jsou to jistě ruce těch nejpovolanějších. usmívá se Steiger.